Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Trung

Tiền Hải - Thái Bình