Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 3.548
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Kiến Xương về việc phê duyệt Đề án "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi huyện Kiến Xương giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025", Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trong huyện thực hiện như sau:

        Căn cứ vào Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Kiến Xương về việc phê duyệt Đề án "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi huyện Kiến Xương giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025", Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trong huyện thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Đề án tới các bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trong huyện.

          2. Xác định các hoạt động trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên của Ban chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, của ban chỉ đạo các trường học trong huyện. Phối hợp với các cơ quan liên quan, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

          II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo.

          a. Công tác chỉ đạo, điều hành

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đối với cơ quan phòng.

          - Ban hành Quyết định phê duyệt đề án Đề án của UBND huyện, kế hoạch thực hiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo tới các thành phần liên quan tới Đề án.

          b. Phân công trách nhiệm

          - Đồng chí Trưởng phòng: Trưởng ban, phụ trách chung.

          - Các đồng chí Phó trưởng phòng: Là phó ban, chỉ đạo các cấp học, phụ trách các công việc được đồng chí trưởng phòng phân công, các đồng chí cán bộ, chuyên viên là ủy viên.

          2. Các trường trong huyện

          - Hiệu trưởng các trường: Trưởng ban, chịu trách nhiệm chung đối với việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị.

         - Phó hiệu trưởng và các thành viên khác: Do đồng chí trưởng ban chỉ định, chịu trách nhiệm thực hiện những nội dung được phân công.

          3. Nội dung hoạt động

          a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Xây dựng kế hoạch thực hiện đối với cơ quan Phòng Giáo dục nói chung, các bộ phận chuyên môn nói riêng trên cơ sở nội dung của Đề án, sự chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND huyện. Phối hợp với các phòng, ban liên quan để thực hiện theo lộ trình của Đề án, chỉ đạo các đơn vị trường học trong huyện xây dựng kế hoạch thực hiện.

          b. Đối với các trường trong huyện.

              b1 . Thành lập ban thực hiện Đề án:

          Căn cứ vào nội dung của Đề án các trường thành lập ban tổ chức, các tiểu ban thực hiện, đồng chí hiệu trưởng là trưởng ban, đồng chí phó hiệu trưởng là phó trưởng ban, khối trưởng (tổ trưởng) và một số cán bộ giáo viên là thành viên. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

              b2. Xây dựng kế hoạch thực hiện:

          Căn cứ thực tế nhà trường, căn cứ vào nội dung Đề án các trường xây dựng kế hoạch thực hiện 2 nội dung trọng tâm của Đề án (Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên - công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi).

         Kế hoạch thực hiện:

           - Năm 2017:

          + Thành lập ban tổ chức thực hiện.

          + Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động

          + Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của ban tổ chức.

          + Khảo sát, đánh giá hiện trạng thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng học sinh... để xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện cho phù hợp (Hoàn thành kế hoạch trong tháng 12/2017).

           - Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

          Căn cứ vào kế hoạch của trường, căn cứ vào sự chỉ đạo của huyện, của ngành, các trường tiến hành thực hiện các nội dung cụ thể. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ trên chuẩn, về các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mỗi cấp, chất lượng và tỷ lệ Đảng viên, chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng học sinh giỏi nói riêng.

          Quan tâm đến bổ sung tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, công tác dạy - học, đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới về giáo dục ở địa phương.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

          Sau khi triển khai kế hoạch tới các đơn vị trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo thu thập, tổng hợp kế hoạch từ các đơn vị trong huyện, phối hợp với các phòng ban thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện của phòng Giáo dục và Đào tạo.

          2. Đối với các đơn vị trường học trong huyện

           Các trường làm tốt công tác tuyên truyền Đề án của UBND huyện, Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội về việc "nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu".

     - Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong đó có phân công cụ thể lãnh đạo và cán bộ, giáo viên phụ trách, thực hiện.

    - Họp và triển khai kế hoạch trong hội đồng nhà trường.

    - Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng việc thực hiện kế hoạch.

    - Báo cáo nội dung kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo, trong kế hoạch phải có biểu tổng hợp số lượng, chất lượng từ năm 2015 đến nay về: Trình độ chuyên môn, tỷ lệ đảng viên, tỷ lệ về chuẩn nghề nghiệp, kết quả đánh giá công chức viên chức 2 năm học 2015-2016; 2016-2017 về đội ngũ cán bộ giáo viên; Số lượng học sinh, số lớp tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, chuyển cấp, tuyển sinh vào lớp 10 (Với THCS), học sinh giỏi các kỳ thi khảo sát, giao lưu từ cấp huyện trở lên, chất lượng kết quả giáo dục đạo đức, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống... Để trên cơ sở đặc điểm tình hình của đơn vị và yêu cầu của đề án nhà trường có kế hoạch thực hiện phù hợp.

    - Kết thúc mỗi giai đoạn của kế hoạch, các trường tự đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

       Kế hoạch thực hiện các trường xây dựng và nộp 2 bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào 25/12/2017, người nhận: Đ/c Mai Xuân Kiều.

      Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án về "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi huyện Kiến Xương giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025" của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương. Căn cứ vào Đề án, nội dung hướng dẫn, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch nếu khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                             (đã ký)

 

                                                                            Nguyễn Anh Minh

 

   

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới